E. DİN - ŞERİAT - AKIL İLİŞKİSİ

Çağdaş İslam düşüncesinde ve İslam eleştirilerinde en fazla öne çıkan tartışma konularından birisi din ve akıl ilişkisidir. Bu bölümde klasik İslam bilgelerinin bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir.