E. ENDÜLÜS’TE İSLAM’IN BAŞLANGICI

İspanya, İtalya’yla birlikte Avrupa’da Rönesans’ın başladığı iki yerden birisidir. Her iki bölge de 8. yüzyıl başlarında İslam egemenliği altına girmiş, özellikle İspanya’nın İslam’la olan yoğun ilişkisi, 1492de İspanyolların bağımsızlığını elde edişine (Reconquista) kadar sürmüştür. Burada konuşlanan İslam devletleri ile doğu bölgesindeki devletler arasındaki siyasi ve bilimsel ilişkiler, İslam bilgeliği ürünlerinin buraya taşınmasına ve buradan da Avrupa’nın içlerine aktarılmasına neden olmuştur. Öte yandan Hıristiyan İspanya’nın İslam’ın merkezi coğrafyasına olan etkileri, İbn Rüşd ve Muhyiddîn İbnu’l-Arabî gibi düşünürler vasıtasıyla yayılmıştır.