E. HZ. MUHAMMED VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicret etmesinin ardından çok dinli bir toplum olan Medine’de sağlanan toplum uzlaşması, aynı zamanda ilk İslam devleti anlamına geliyordu. Siyasi birliğin tesis edilmesinin ardından, İslam’ın bir din ve toplum olarak çevre devletlerce tanınması ve aynı zamanda uluslararası siyasi ve ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla diplomatik ilişkiler başlatıldı. Hz. Muhammed tarafından başlatılan diplomasi geleneği, daha sonraki İslam devletleri tarafından da sürdürüldü.