E. İSLAM DEVLETİNDE BÜROKRASİ

İslam devletlerinin tarihi, bedevi bir Arap toplumuyla birlikte başlar. Devletin ve devlet yönetiminin ne olduğu hakkında başlangıçta pek fikri olmayan Müslümanlar, zamanla hem kendi deneyimlerinden hem de İslam toplumuna katılan ve bürokrasi tecrübesi olan kimselerden yararlanmışlardır. İslam devlet bürokrasisinin gelişmesine katkıda bulunanlar, başlıca, köklü devlet gelenekleri bulunan İranlılar, Süryaniler ve Bizanslılardır.