E. İSLAM İKTİSADINDA TİCARİ İLİŞKİLERİN ESASLARI

Birçok Kur’ân ayetinde zikredildiği üzere İslam’daki iman sistemi, esas itibariyle bir alışveriş sözleşmesi olarak yorumlanmıştır. İslam’da iktisadı, iman sistemine bağlayan en güçlü bağlardan birisi budur. Dolayısıyla İslam, ticari ilişkilerin nasıl adaletli olabileceğine ilişkin ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkeler doğrultusunda İslam bilginleri emek-sermaye ilişkisinin, sözleşmenin ilkelerinin, satış, takas ve kiralama ilkelerinin, vakıf, hibe ve ikta esaslarının nasıl olması gerektiğini belirlemişler, özellikle emek-sermaye ilişkisinde ortaya çıkan ve İslam’ın açıkça yasakladığı faizin durumunu değerlendirmişlerdir. Bu bölümde yukarıda belirtilen hususlarla ilgili İslam bilginlerinin çeşitli görüşlerine yer verilmiştir.