E. TIP

İslam’da tıbbın Hz. Muhammed’in sağlıkla ilgili tavsiyelerinden oluşan ve hadis yazınında tıbb-ı nebevi başlığı altında ele alınan yönlendirici ilkelerle birlikte başladığı kabul edilir. Bu ilkelerin başında, ölüm dışında devası olmayan hiçbir hastalığın bulunmadığı gelir. Bu olumlu yaklaşım, özellikle devlet kurumlaşmasına paralel bir şekilde, İslam tabiplerinin kısa sürede Hint, Pers ve Helen tıbbının önemli birikimlerine ve deneyimlerine ulaşarak tıp biliminin anatomi, bakteriyoloji, fizyoloji, psikiyatri, cerrahi gibi çeşitli alanlarında önemli gelişmeler göstermesine yol açmıştır.