F. KADER: İNSANLARIN FİİLLERİNİ YARATMA

İslam dini, kendi ana iddiasına uygun olarak hürriyet konusunda hassasiyet göstermiştir; çünkü Allah, insanları hakikati bulabilecek yeterlilikte yaratmıştır. Bununla birlikte çeşitli etkenlerden dolayı bazı insanlar hakikate ulaşabilecekken bazılarının ulaşamayacağını da bildirmiştir. Allah’ın bu bildirmesi gerçek olduğuna göre, acaba onun geleceğe ilişkin bilgisi insanların seçimlerini mi belirlemektedir, yoksa insanlar seçimlerinde özgür müdürler? İnsanların seçimlerinde özgür olmaları, Tanrı’nın geleceğe ilişkin bilgisinde bir değişiklik meydana getirir mi, getirmez mi? Aşağıda, kelamda kader başlığı altında ele alınan bu gibi sorunlarla ilgili metinlere yer verilmiştir.