F. PSİKOLOJİ

Aristoteles tarafından kurulduğunda psikoloji, çağdaş anlamda bir davranış bilimi değildi ve bu bilimde araştırma konusu, insandaki bilişsel ve davranışsal etkinliklerin kaynağı olarak görülen ruhtu. İslam felsefesinde farklı görüşler savunulmuş olsa da psikoloji konusundaki genel bakış da böyledir. Bununla birlikte özellikle optik ve tıp alanlarında meydana gelen gelişmeler psikolojinin alanı içerisine katılmış ve psikolojide yeni bir yaklaşım ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece psikoloji, İslam medeniyetinde psikiyatri şekline dönüşmeye başlamış, ruh hastalıklarının tedavisinde başta ses tedavisi olmak üzere çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.