I - BİLİM VE TEKNİKDEKİ GELİŞMELER

İslam’da bilim ve teknik konusundaki gelişmeler, 11. yüzyıldan itibaren yaşanan bütün siyasi çalkantılara rağmen hız kesmeksizin devam etmiştir. Astronomi, coğrafya, fizik, optik ve mekanik gibi bilimlerde büyük gelişmeler yaşanmıştır. İslam medeniyetinde bilimdeki bu gelişmeler, Batı dünyasında da tercümeler vasıtasıyla ilgiyle takip edilmeye başlanmıştır.