II - DÖNEMİN DİL VE EDEBİYATI

Emevî ve Abbâsî devletlerinin de desteğiyle Arap dili ve edebiyatı 11. yüzyıla gelinceye kadar zaten uzun bir yol almıştı. Büyük Selçuklularla birlikte başlayan dönemde, o zamana değin yeterince gelişmemiş Türkçe ve Farsçanın hem teorilerinde hem de edebiyatlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır.