III - HZ. MUHAMMED’İN VEFATINDAN SONRA İSLAM

Hz. Muhammed’in vefatıyla birlikte, Müslüman toplumun her türlü soruna anında çözüm getiren otorite kaynağı ortadan kalkmış oldu. Hz. Muhammed, kendisinden sonra olacakların farkındaydı. İslam toplumunun, Hıristiyanlara ve Yahudilere oranla daha büyük bir kargaşa içerisine gireceği uyarısını yapmıştı. Ona göre İslam birliğini sağlamanın iki anahtarı vardı: Kur’ân ve sünnet. Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan ve bölünmeye kadar giden tartışmalarda her ne kadar Kur’ân ve sünnete müracaat edilmişse de, sonuçta çeşitli siyasi etkenlerden dolayı kaçınılmaz bölünmeler gerçekleşmiştir. Kur’ân ve sünnete müracaat etmek, bazı sorunların çözümünü sağlamışsa da, Müslümanlar savaşarak çözüm bulma yoluna gitmişlerdir. Hz. Muhammed’in vefatından sonra dört halife devri başlar; son halife Hz. Ali’nin Ümeyyeoğulları tarafından devrilmesiyle birlikte Emevîler, ardından Abbâsiler devri gelir. Özellikle Hz. Ali’nin devrilmesiyle birlikte başlayan hilafet ve imamet sorunları, İslam siyasetinin ana gündemlerinden birisini oluşturur.